Følg

Juni 2018

01.06.2018 
Noen kunder i vårt skymiljø opplever i perioder redusert ytelse og treghet i bruk av Capitech Flow og Min Capitech. Vi har personell som jobber fokusert med dette og iverksetter flere parallelle tiltak bl.a:

  • Søk og identifisering av bakenforliggende årsak og tiltak for å eliminere denne
  • Overvåke og løse opp tilfeller som oppstår for å gjenopprette normal ytelse
  • Øker kapasitet på serverpark for å kompensere for redusert ytelse


Oppdatering 07.06.2018
Vi jobber fortsatt med høyeste prioritet for å løse utfordringen med periodisk redusert ytelse i vårt skymiljø i Flow og Min Capitech for noen kunder. 

Skymiljøet er utvidet med flere servere og økt kapasitet for å kompensere for redusert ytelse og begrense virkningen i de tilfeller problemet oppstår.

Vi har utført omfattende feilsøk, testet ut tiltak og identifisert at problemet oppstår cirka en gang pr 100 000 hendelser i en driver fra tredjepart. Vi jobber nå med å erstatte driveren med  alternativ løsning og deretter teste / verifisere om dette eliminerer årsaken til at problemet oppstår. 

I mellomtiden vil vi som skissert kjøre med ekstra serverkapasitet, samt kontinuerlig overvåke og løse opp i tilfeller hvor problemet oppstår.

Vi er sikre på at vi skal løse utfordringen og har full fokus for at dette skal skje så raskt som overhodet mulig. 

Vi beklager sterkt at enkelte av våre kunder i korte perioder kan oppleve treghet og redusert ytelse og gjør vårt ytterste for å minimalisere dette inntil endelig løsning kommer på plass. 

Oppdatering Fredag 08.06.2018
Vi har normal drift uten perioder med redusert ytelse det siste døgnet.  

Oppdatering Mandag 11.06.2018
Det har vært perioder med redusert ytelse / nedetid for et avgrenset antall kunder (19 kunder). Dette er håndtert og løst og vi fortsetter med tiltak for å isolere / begrense slike hendelser til et minimum.

Det er pr nå (11.06.2018 11:40) normal drift for alle kunder. 

Løsning
Vi jobber for fullt med å løse den grunnleggende årsaken til utfordringene. Det jobbes parallelt med både en primær løsning, samt alternative løsninger for å sikre raskest mulig og samtidig en solid og langsiktig løsning. 

Oppdatering Torsdag 14.06.2018
Vi har nå gjort store fremskritt og utviklet klar en løsning som bl.a. erstatter komponenten som forårsaker redusert ytelse. Denne løsningen er nå under test for å sikre at den fungerer stabilt og ikke gir noen feilsituasjoner. 

Det er nødvendig med omfattende testing og vi regner derfor med at det vil ta noen dager før løsningen kan settes i operativ drift. Vi vil naturligvis utføre testing så raskt som mulig og gjøre denne perioden så kort som praktisk gjennomførbart. 

Oppdatering Fredag 15.06.2018
Innledende tester ser lovende ut og vi fortsetter videre med omfattende testing for å sikre kvalitet og stabilitet. Pr nå er planen å starte en gradvis utrulling av ny løsning til kunder fra Tirsdag 19. Juni og utover. 

Oppdatering Mandag 25.06.2018
Ny løsning er rullet ut til cirka 60% av alle kunder og det har ikke vært utfordringer med heng / treghet i den nye løsningen. Dette har også medført at det er langt sjeldnere at det oppstår treghet blandt de kunder som ikke har fått ny løsning riktig enda. Vi vil fortsette med gradvis utrulling inntil alle er på ny løsning.

Vi venter på en oppdatering / rettelse fra en leverandør som er nødvendig for å kunne slippe ny versjon av vår Plan modul. For kunder med Plan modul vil få dermed ny løsning kunne leveres så snart denne oppdateringen blir tilgjengelig og testet i orden. 

Oppdatering Torsdag 28.06.2018
Ny løsning er nå rullet ut til ca 98% av alle skykunder uten Flow Plan og det har fortsatt ikke vært utfordringer med heng / treghet i ny løsning. Vi kan dermed bekrefte at løsningen er stabil og har eliminert årsaken. 

Denne siden vil oppdateres med ny informasjon etterhvert som den blir tilgjengelig.

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig

Kommentarer

Levert av Zendesk